Ouderraad

De ouderraad (OR) organiseert activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, openingsactiviteit, feestelijke ouderavond, de avond4daagse, de worstactie, Pasen en Goede Doelen acties.
Ook beheert zij de kas van de vrijwillige ouderbijdragen van waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden betaald.
Daarnaast tracht zij ouderparticipatie te bevorderen en andere ouders te interesseren voor wat er op school gebeurt.

De leden vertegenwoordigen alle ouders van de school, dus spreek hen aan met je vraag of suggestie.

Ouderraadsleden
Voorzitter           
        Diana Langenberg
                                   moeder van Britt en Luke

Secretaris                  Suzan Smit
                                    moeder van Amy en Luke

Penningmeester         Marja Wolf 
                                  moeder van Dylano
 
Overige leden           Miranda Bosman
                                moeder van Sita en Yvet

                                 Beike Verhoog
                                 moeder van Diederick

                                 Ilona van de Beek
                                 moeder van Noa en Ize

                                 Rian Schurink
                                 moeder van Noud en Yodi

                                 Sylvia van Leeuwen
                                 moeder van Meike

                                 Anthonetta de Graaf
                                 moeder van Willem en Casimir

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.