Schrijf-portfolio

Schrijf-portfolio

schrijf-portfolio

 

Op de Horsthoek wordt gewerkt vanuit ‘de echte wereld’. Dat maakt dat het schrijven functioneel toegepast wordt, wat van groot belang is bij de motivatie om te schrijven.
Wij zijn erop gewezen, tijdens de ouderavond over de schrijfontwikkeling, dat alles wat een kind 
maakt, goed is! Het is hun verhaal. Corrigeer het zo min mogelijk, wanneer er niet om gevraagd wordt. Zo blijft het kind gemotiveerd om te schrijven. De leerkracht zal vakbekwaam het kind naar een hoger plan begeleiden.
 
Voor het team werkt de betrokkenheid van zoveel ouders stimulerend. Dit gaat ook doorwerken met de vragen die door ouders zijn opgeschreven. Hier gaan we gedurende het schooljaar, door beeldmateriaal en ervaringen, antwoorden op vinden.

Previous Article Afscheid Berend Redder
Next Article Onderwijs in coronatijd